bez prowizji
204
ofert
Michał Dziarmaga - Pośrednik

Menadżer

Licencja: 6987

biuro@e-perfecthouse.pl

514 753 606
61 296 03 95

zostaw wiadomość
25,29 zł/m2 cena: 200 000 zł

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 305 o powierzchni 7909 m².
Działka stanowi nieużytek rolny częściowo zadrzewiony i zakrzaczony. Posiada dostęp do drogi utwardzonej – ul. Kolejowa, skąd istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Dla tytułowej nieruchomości obowiązuje:
„UCHWAŁA Nr IV/49/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice”, zgodnie z którą dz. 305 w Siemianicach, o pow. 7909 m², znajduje się na terenie oznaczonym jako 56 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 
1. Przeznaczenie:
1) Podstawowe, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny zabudowy usługowej;
2) dopuszczone:
a) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych,
b) usługi wolnostojące z wyjątkiem działek o zabudowie jednorodzinnej szeregowej, gdzie dopuszcza się tylko usługi wbudowane w obiekt mieszkalny,
c) ustala się na jednej działce budowlanej maksymalnie jeden budynek usługowy, 2 obiekty gospodarcze i jeden garaż, chyba że decyzje inne decyzje administracyjne podjęte przed uchwaleniem planu stanowią inaczej,
e) nowe szklarnie itp. zabudowania niezbędne do prowadzenia działalności ogrodniczej,
f) na terenie 56 MNU zbiornik retencyjny i otwarty zbiornik z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu o minimalnej powierzchni 5000m 2,
h) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z § 8 ust. 8 i 9 uchwały,
i) zieleń, stawy, również pełniące rolę zbiorników retencyjnych.
2. Sposób zagospodarowania:
1) warunki zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:
- 900m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na działce,
- 600m 2 dla segmentu zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,
- 250m 2 dla działki segmentu zabudowy mieszkaniowej szeregowej,
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:
- 18 m dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,
- 12 m dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 9 m dla działki w zabudowie szeregowej z wyjątkiem działek narożnych, które powinny być szersze,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej:
- 50 % dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,
- 40% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 25% dla działki w zabudowie szeregowej;
e) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki:
- 30% dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,
- 60% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 70% dla działki w zabudowie szeregowej,
f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
- 1 dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą,
- 1,5 dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 2 dla działki w zabudowie szeregowej;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach MNU:
a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,
b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi,
d) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,
e) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy.
3) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez komina, anten itp. elementów),
b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa i usługowa (gospodarczej, garaż): 8,0 m;
4) rodzaj dachu: dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) dojazdy do terenów zabudowy mieszkaniowej MNU z drogi zbiorczej KDZ, dróg lokalnych KDL, dojazdowych KDD i wewnętrznych KDW;
2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek mieszkaniowych z dróg zbiorczych, zgodnie § 8 ust. 8 pkt 7;
3) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z § 8 ust. 8 pkt 8
4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;
4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;
6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła lub kotłowni zbiorczych;
7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;
8) pozostałe warunki określono w § 8 ust. 9.
5. Szczególne warunki zagospodarowania:
1) na terenach o przeznaczeniu mieszkaniowym i usługowym sąsiadujących z cmentarzem, oznaczonym symbolem 71 ZC na rysunku planu, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową i usługową z ograniczeniami zgodnymi z przepisami odrębnymi dotyczącymi stref sanitarnych od cmentarzy;
2) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) zasady kształtowania ogrodzeń:
a) wysokość do 2 m;
3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:
a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2,
b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz informacja wolnostojąca na działce,
c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;
6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.
7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały tj. „Stawka procentowa na podstawie której ustala się opłatę planistyczną, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla poszczególnych terenów budowlanych, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu wynosi 30%, zaś dla terenów będących własnością Gminy 0%.”
 
Ponadto na terenie 56MNU oraz częściowo na terenach 54ZL i 55ZL znajdują się udokumentowane złoża kopalin "Siemianice II", "Siemianice III" i "Siemianice IV". Są to złoża kopaliny pospolitej: kruszywa naturalnego o znaczeniu lokalnym. Zagospodarowanie na terenie złóż zgodnie z przepisami odrębnymi.

Siemianice to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, przy trasie nr 213 prowadzącej ze Słupska do Pucka, stanowią zaplecze mieszkaniowe miasta, od którego są oddalone o około 5 km. Nieruchomość znajduje się na skraju miejscowości, około 300 - 400m od najbliższych terenów zabudowanych.

Infrastruktura Techniczna

W przypadku sprzedaży nieruchomości Telekomunikacja Polska S.A. zastrzega sobie prawo ustanowienia bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej usytuowanej w gruncie zbywanej nieruchomości.

Przeznaczenie

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr IX/83/2011 Rady Gminy Słupsk 05.08.2011 r. z późniejszymi zmianami, przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w strefie zurbanizowanej U2 - stwarzająca preferencje dla rozwoju wielofunkcyjnego zainwestowania, głównie w oparciu o istniejące miejscowości podmiejskie z pozostawieniem znacznej części obszaru w użytkowaniu rolnym.

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły

Symbol oferty PRF-GS-2913
Powierzchnia 7 909,00 m²
Przeznaczenie działki inwestycyjna
Wymiary działki 84/100 m
Stan prawny użytkowanie wieczyste

Dane:

PLN
%

Wynik:

PLN
pierwsza rata
ostatnia rata
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN

PLN

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem